Code of Cunduct

Hos EverBean arbejder vi ud fra et globalt adfærdskodeks. Det er et regelsæt, der vejleder os i, hvordan vi driver vores forretning og hjælper medarbejderne med at fastholde en etisk adfærd. Det kalder vi for vores Code of Conduct.
Kort fortalt betyder det, at vi holder, hvad vi lover, og tilstræber at skabe værdi i alt, hvad vi gør.
Alle medarbejdere og samarbejdspartnere er forpligtet til at sætte sig ind i og forholde sig til de retningslinjer, der er beskrevet i vores Code of Conduct, og de værdier, som denne er baseret på. Vi skal overholde ordlyden og ånden i kodekset og hjælpe andre med at gøre det samme
Vores Code of Conduct for eksterne leverandører danner rammen om de krav, som EverBean som minimum stiller til sine samarbejdspartnere og deres underleverandører. EverBean har endvidere en forventning om, at vores samarbejdspartnere kræver samme høje niveau for integritet og forretningsførelse af både deres egne medarbejdere samt af deres samarbejdspartnere.

 

Ansættelser, mennesker og opgaver

Vores standarter

 • Vi tilbyder beskæftigelse for alle, uanset udfordringer, baggrund, religion og køn.

 • Hos EverBean arbejder vi for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i overensstemmelse med internationalt erklærede menneskerettigheder.

 • EverBeans medarbejdere har ret til at organisere sig efter eget valg samt være medlem af fredelige foreninger.

Samarbejdspartnere og leverandører

 • Vores samarbejdspartnere må ikke udøve diskrimination i sin rekrutteringspraksis. Dette omfatter forskelsbehandling på baggrund af race, psykiske/fysiske udfordringer, køn, religion eller nogen anden beskyttet status eller karakteristika, der ikke vedrører den pågældende persons kvalifikationer eller de krav, der følger med det job, som skal besættes.

 • Samarbejdspartnere skal sikre et arbejdsmiljø, der er i overensstemmelse med internationalt erklærede menneskerettigheder.

 • EverBean forventer, at vores samarbejdspartnere tillader deres ansatte frit at organisere sig samt være medlem af faglige organisationer.

 

Miljø, samarbejde og samhandel

Vores standarter
 • EverBean arbejder for at minimere den direkte og indirekte miljøpåvirkning af sine aktiviteter og løbende forbedre sin miljøindsats.

 • EverBean arbejder for at sikre sine medarbejdere et trygt arbejdsmiljø fri for diskrimination.

 • PwC tolererer ikke økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask og finansiering af terrorisme.

Samarbejdspartnere og leverandører

 • EverBean forventer, at vores samarbejdspartnere identificerer og håndterer miljøpåvirkninger fra deres virksomhed. Det indebærer, at de minimerer udledningen af drivhusgasser, og at de engagerer sig i at fremme miljømæssig ansvarlighed, effektiv affaldshåndtering og en hensigtsmæssig brug af naturressourcer.

 • Samarbejdspartnere skal sikre et arbejdsmiljø, der er fri for grov, voldelig, truende, nedbrydende og anden upassende adfærd, og hvor chikane eller anden respektløs adfærd ikke tolereres, herunder sexchikane, diskrimination og mobning.

 • Samarbejdspartnere må ikke levere nogen service eller indgå i ordninger, der giver anledning til, at PwC bliver direkte eller indirekte involveret i økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask

 

Samarbejdspartnere, som arbejder for eller sammen med EverBean og vores kunder, som har modtaget denne Code of Conduct er indforstået med at:

Opfylde de krav og forventninger, der er beskrevet i denne Code,

Afgive fuldstændige og korrekte oplysninger for at understøtte EverBean’s arbejde med at kontrollere samarbejdspartneren

Overholde gældende love og regler i det eller de land(e), som de har forretningsaktiviteter i